Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1083 (alt. NJA 2018:87)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1991 s. 83;NJA 1992 s. 446;NJA 1993 s. 68;NJA 1996 s. 687;NJA 2007 s. 540;NJA 2015 s. 1008;NJA 2017 s. 938;Högsta domstolens dom den 20 september 2018 i mål T 4435-16

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).