Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 279 (alt. NJA 2019:21)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1959 s. 495;NJA 2002 s. 583;Högsta domstolens beslut den 21 februari 2019 i mål Ö 3364-18