Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 544 (alt. NJA 2019:44)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2006 s. 375;NJA 2007 s. 533