Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 94 (alt. NJA 2019:8)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1975 s. 657;NJA 1987 s. 692;NJA 2001 s. 878;NJA 2005 s. 608;NJA 2014 s. 272;NJA 2017 s. 824