Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 52

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2003 ref. 65;EU-domstolens dom i mål nr C-212/06;EU-domstolens dom i mål nr C-160/96;EU-domstolens dom i förenande målen C-502/01 och C-31/02.