Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 54

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2007 ref. 57;EG-domstolens dom i mål C-174/00 Kennemer Golf & Country Club