Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 74

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1992 ref. 81;RÅ 1994 ref. 82;RÅ 2006 ref. 9