Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 76

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2002 ref. 110;RÅ 2002 ref. 10;RÅ 2005 ref. 20;RÅ 2005 not. 51;EG-domstolens dom i mål C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck AB;EG-domstolens dom i mål C-371/07 Danfoss A/S och Astra Zeneca A/S

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).