Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 86

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom i mål nr C-436/00, X och Y;RÅ 2002 not. 210