Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 98

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2006 ref. 47;EU-domstolens dom i mål nr C-16/00, Cibo Participations;EU-domstolens dom i mål nr C-98/98, Midland Bank;EU-domstolens dom i mål nr C-408/98, Abbey National;EU-domstolens dom i mål nr C-437/06, Securenta;EU-domstolens dom i mål nr C-515/07, Vereniging Noordelijke Land;EU-domstolens dom i mål nr C-74/08, PARAT;EU-domstolens dom i mål nr C-29/08, SKF