Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Referat finns ej

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
EG-domstolens dom i mål C-16/00, Cibo Participations SA mot Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, REG 2001, s. I-6663

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).