Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2009:34

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1973 s. 449