Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2009:51

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 3;RH 1982:120