Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:60

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2008 s. 1113;NJA 1997 s. 577;RH 1986:147