Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:63

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2003 s. 486;RH 1987:28