Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:80

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1994 s. 34;Svea hovrätts dom 2010-03-05 i mål T 8903-08;Svea hovrätts dom 2010-10-06 i mål T 9983-09