Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:82

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1990 s. 166;Europadomstols avgörande den 21 juni 2012, appl. 36124/06