Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:31

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1961 s. 62;NJA 1985 s. 649;NJA 1986 s. 93;NJA 1997 s. 270;NJA 2003 s. 410;Högsta domstolens beslut den 7 oktober 2011 i mål Ö 2412-11

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).