Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:8

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 532;Europadomstolens avgörande Rowe and Davis, appl. 28901/95, den 16 februari 2000;Europadomstolens avgörande Ruiz-Mateos, ser. A, no. 262, den 23 juni 1993;Europadomstolens avgörande Barberà, Messegué and Jabardo, ser.A. no. 146, den 6 december 1988;Europadomstolens avgörande Unterpertinger, ser. A, no. 110, den 24 november 1986;Europadomstolens avgörande Asch, ser. A, no. 203, den 26 april 1991;Europadomstolens avgörande Taal, appl. 13249/02, den 22 november 2005