Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:41

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1979 s. 261;NJA 2007 s. 337;NJA 2009 s. 559;NJA 2014 s. 415;EU-domstolens dom den 17 februari 2005 i mål C-215-03, Salah Oulane, REG 2005 s. I-01215, p. 38, 40-42 och 44 samt punkt 3 i domslutet (förvar);EU-domstolens dom den 18 maj 1982 i mål C-115 och 116/81, Adoui och Cornuaille, REG 1982 s. 1665, p. 7, 8 och 9 (utvisning);Göta hovrätts beslut att inte häkta:den 14 mars 2006 i mål Ö 643-06, den 11 september 2007 i mål Ö 2335-07, den 31 mars 2009 i mål B 829-09, den 5 maj 2011 i mål B 1271-11, den 13 juli 2011 i mål B 1988-11 och den 21 mars 2013 i mål Ö 718-13;Göta hovrätts beslut att häkta:den 10 september 2008 i mål Ö 2416-08, den 23 februari 2012 i mål Ö 693-12, den 27 december 2012 i mål B 3624-12 och den 29 maj 2013 i mål Ö 1465-13

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).