Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:46

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1993 s. 310;RH 2003:64