Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:34

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1964 s. 449;NJA 1974 s. 221;NJA 1997 s. 629;NJA 2001 s. 731;NJA 2003 s. 403