Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:44

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1934 s. 29;NJA 1952 s. 407