Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:50

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1998 s. 400