Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:79

Instans
Hovrätterna
Lagrum
EU-domstolens dom i mål C-348/09, P.I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, LI:EU:C:2012:300;NJA 2014 s. 415

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).