Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:38

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Europadomstolens dom den 27 november 2008 i målet Salduz mot Turkiet;Europadomstolens dom den 11 december 2008 i målet Panovits mot Cypern;Europadomstolens dom den 24 september 2009 i målet Pishchalnikov mot Ryssland;Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sebalj mot Kroatien;NJA 2015 s. 702;RH 2005:42;Hovrättens för Västra Sverige dom den 16 mars 2010 i mål nr B 1132-10;Svea hovrätts dom den 20 november 2013 i mål nr B 9446-13