Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:14

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2004 s. 702;NJA 2013 s. 376;NJA 2016 s. 3;NJA 2016 s. 719