Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:31

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Svea hovrätts dom den 3 april 2013 i mål nr B 10325-12