Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:34

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2005 s. 608;NJA 2015 s. 899;RH 2008:46