Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:4

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2008 s. 503;NJA 2016 s. 1024