Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:6

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2015 s. 501;Svea hovrätts dom den 8 mars 2017 i mål nr B 6666-16