Torben Beck Johansson

Torben Beck Johansson

Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi

Arbetar med tvistelösning, entreprenadrätt samt ansvarsfrågor rörande förorenad mark.

Expertkommentarer