Victoria  Bromark

Victoria Bromark

Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Inriktning mot fastighets- och hyresrätt, plan- och byggnadsfrågor, fastighetsbildning samt fastighetsöverlåtelser.

Expertkommentarer