Rickard Zamuhl

Rickard Zamuhl

Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma

Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, specialiserad på fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet klienter i tvister inför hyresnämnd och domstol samt vid frågor i samband med ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter och lokaler. Har en gedigen fastighetsrättslig karriär som bland annat omfattar delägarskap vid AG Advokat mellan 2008-2019 och tillträdde som advokat och delägare i Foyen den 1 mars 2020.

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Lokalhyra och corona

Både fastighetsägare och hyresgäster står inför nya utmaningar när parter inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av den rådande pan...