Rickard Zamuhl

Rickard Zamuhl

Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma

Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, specialiserad på fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet klienter i tvister inför hyresnämnd och domstol samt vid frågor i samband med ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter och lokaler. Har en gedigen fastighetsrättslig karriär som bland annat omfattar delägarskap vid AG Advokat mellan 2008-2019 och tillträdde som advokat och delägare i Foyen den 1 mars 2020.

Seminarier

Webbinarier

Lokalhyra och corona

Både fastighetsägare och hyresgäster står inför nya utmaningar när parter inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av den rådande pandemin. Vad gäller nu? Och vad skulle hända om myndigheter fö...