Ronja  Kleiser

Ronja Kleiser

Biträdande jurist vid Setterwalls Advokatbyrå

Biträdande jurist vid Setterwalls Advokatbyrå. Verksam inom Compliance och Investigations samt tvistlösning. Har betydande erfarenhet inom kommersiella tvister samt antikorruptionsfrågor och genomförande av interna utredningar inom områden som konkurrensrätt, korruption, offentlig upphandling och jävsfrågor.

Expertkommentarer

Seminarier