Nils Eilertz

Nils Eilertz

Associate vid Setterwalls advokatbyrå

Associate vid Setterwalls advokatbyrå. Huvudsakligen verksam inom områdena Compliance & Investigations, EU- & konkurrensrätt och offentlig upphandling.

Expertkommentarer