BLOGG

Rätt data avgörande för framgång inom juridisk AI

AI-verktyg används allt mer av jurister och advokater för att effektivisera arbetet. Varför är rätt träningsdata avgörande för att lyckas med juridisk AI?

Hur lär sig AI?

AI-system som använder maskininlärning lär sig genom att bearbeta stora mängder data. Denna data används för att träna modeller som kan göra prediktioner eller identifiera mönster. För juridiska AI-verktyg kan denna träningsdata bestå av juridiska texter, domar, lagstiftning och andra relevanta dokument.

Träningsdata och kunskap

Träningsdata fungerar som råmaterialet för AI-system. Kvaliteten och relevansen av denna data är avgörande för att modellen ska kunna göra korrekta och pålitliga analyser. Förutom rådata behöver AI-system också kunskap och kontext för att fungera effektivt. Detta innebär att AI måste förstå den juridiska terminologin och kunna sätta den i rätt sammanhang.

Black box och hallucinationer

Ett av de största problemen med AI är det så kallade "black box"-fenomenet. Detta inträffar när AI-modellens interna processer blir så komplexa att de blir svåra att tolka och förstå, även för experterna som skapade dem. För jurister och advokater är detta särskilt problematiskt eftersom beslut och analyser måste kunna motiveras och granskas. För att motverka detta krävs transparens och möjlighet att spåra hur AI kom fram till sina slutsatser.

Hallucinationer i AI-sammanhang refererar till situationer där modellen genererar svar eller analyser som inte är baserade på träningsdata eller verkligheten. Detta är särskilt farligt inom juridiken, där felaktiga uppgifter kan leda till allvarliga konsekvenser. För att undvika hallucinationer är det viktigt att träna AI-modellen på data av hög kvalitet och säkerställa att den kontinuerligt uppdateras och verifieras.

Vikten av rätt träningsdata

För att AI-verktyg ska vara pålitliga och användbara för jurister och advokater, är det avgörande att de tränas på rätt data.
Lexnovas Legal Assistant har en av Sveriges främsta rättsdatabaser som grund. Logga in, ställ en fråga relaterad till en juridisk utmaning du står inför och se hur assistenten besvarar din fråga och ger dig referenser till olika artiklar, analyser och föreläsningar från Lexnovas databas.

Läs mer Boka demo