Adriana  Krzymowska Larsson

Adriana Krzymowska Larsson

Advokat och jur. dr. i finansrätt och delägare vid Krzymowski advokater

Advokat och jur. dr vid Krzymowski Advokater. Krzymowski Advokater är en affärsjuridisk byrå som grundades 2010. Adriana disputerade 2018 på avhandlingen ”Skattepliktiga transaktioner i inkomstslaget kapital” (Jure 2018) vid Stockholms universitet. Hon har sedan 2010 arbetat med tvistlösning, företagsförvärv, affärsjuridik och fastighetsrätt. Adriana författar rättsvetenskapliga artiklar och är medförfattare till lagkommentaren till försäkringsdistributionslagen på Karnov. Adriana undervisar regelbundet i skatterätt vid KTH. 

Play