Antonia Krzymowska

Antonia Krzymowska

Advokat och jur.dr. i civilrätt och delägare vid Krzymowski advokater

Advokat och jur. dr vid Krzymowski Advokater. Krzymowski Advokater är en affärsjuridisk byrå som grundades 2010. Antonia disputerade 2018 på avhandlingen ”Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling” (Jure 2018) vid Stockholms universitet. Hon har sedan 2011 arbetat med tvistlösning, företagsförvärv, affärsjuridik och fastighetsrätt. Antonia författar löpande rättsvetenskapliga artiklar och är författare till lagkommentaren om fastighetsmäklarlagen på JP Infonet samt medförfattare till lagkommentaren till försäkringsdistributionslagen på Karnov. Antonia undervisar regelbundet i fastighetsmäklarrätt vid Högskolan Väst och kommersiell avtalsrätt vid Stockholms universitet.

Play

Ansvar för förmedlare

I det här avsnittet går vi igenom förmedlaransvaret enligt den nya fastighetsmäklarlagen med fokus på företagsförmedling. Många tror att ...