Christopher Stridh

Christopher Stridh

Senior associate, Delphi

Christopher Stridh är senior associate på Advokatfirman Delphi och ingår i byråns arbetsgrupp för kommersiell tvistelösning. Christopher arbetar i huvudsak med skiljeförfaranden, inklusive klandermål, men också med domstolsförfaranden.

Seminarier