David Johansson

Doktorand i immaterialrätt vid Uppsala universitet

Doktorand vid Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. I avhandlingsprojektet utreds immaterialrättsliga skadestånd.