Enrique Bruce

Enrique Bruce

Biträdande jurist, Ramberg Advokater

Enrique Bruce är främst verksam inom immaterialrätt, marknadsrätt och tvistelösning. Enrique arbetar huvudsakligen med rådgivning till svenska och internationella företag, bland annat i samband med intrångsfrågor och strategisk IP-rådgivning.

Webbinarier on-demand