Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och Partner vid Cirio Advokatbyrå

Eva-Maj är ansvarig för Cirios arbetsgrupp för offentlig upphandling och har över 30 års erfarenhet av rådgivning till klienter inom både offentlig och privat sektor. Hon har varit en framstående advokat rörande alla frågor inom offentlig upphandling och konkurrensrätt på den svenska marknaden och har även en omfattande erfarenhet av kommersiell tvistlösning. Eva-Maj deltar mycket aktivt i den svenska debatten angående offentlig upphandling och har stor erfarenhet av att utbilda inom området.  

Eva-Maj är medförfattare till den allmänt använda kommentaren till Lagen om offentlig upphandling samt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. 

Eva-Maj är även vice ordförande i Sveriges Advokatsamfund där hon har haft en ledande roll de senaste åren. 

Webbinarier on-demand