Frida Karlsson

Senior Associate i Bank- och Finansgruppen vid Cirio Advokatbyrå