Frida Wallin

Frida Wallin

Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater

Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater, specialiserad på brottmål. Har gedigen erfarenhet efter över ett decennium på välrenommerade advokatbyråer.  Föreläser även för blivande advokater på Advokatsamfundets advokatkurser.

Play

Ny lag om hemlig dataavläsning

Vad innebär hemlig dataavläsning i praktiken? När får dataavläsning användas och vilka är förutsättningarna för det? Lagen om hemlig dataavläsning tillkom för att få ytterligare åtgärder för att be...

Ny praxis om "Nya samtyckeslagen"

Ett antal domar har avkunnats med stöd av den nya samtyckeslagen. Frida Wallin går igenom den nya bestämmelsen om oaktsam våldtäkt och hur domstolarna har resonerat.

Gripande, anhållande och häktning

Frida Wallin tar upp något av det mest ingripande en människa kan råka ut för, nämligen frihetsberövanden. I en tid där den grova brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna och behovet av att...