Helena Abelsson

Helena Abelsson

Advokat vid Delphi

Helena Abelsson företräder regelbundet klienter, på både köpar- och säljarsidan, vid olika typer av företags- och verksamhetsöverlåtelser samt omstruktureringar, både i svenska och internationella sammanhang. Helena arbetar vidare med att upprätta, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal, företrädesvis för klienter inom teknik- och IT-sektorn, samt inom den offentligägda sektorn. Därutöver biträder Helena regelmässigt klienter med diverse bolagsrättsliga frågor, frågor rörande dataskydd och integritet, distributionsfrågor samt övriga affärsjuridiska frågor av allmän karaktär. Helena håller regelbundet föredrag inom sina verksamhetsområden.

Webbinarier on-demand