Helene Bergquist

Helene Bergquist

Säkerhetsskyddsjurist på Lawsec Sweden AB

Helene Bergquist är en notariemeriterad, kvalificerad jurist, med fokus på rättsområdet säkerhetsskydd, NIS-reglering samt totalförsvar. Helene har under sex år arbetat som chef för Rätts- och Informationskontoret på Försvarets radioanstalt (FRA) med bl.a. ansvar för rättsenheten med myndighetens jurister. Helene har därutöver varit FRA:s Dataskyddsombud. Hon har vidare gedigen erfarenhet från att arbeta som generalist inom en rad olika rättsområden och verksamheter. Efter notariemeritering har Helene bl.a. arbetat som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm, som verksjurist på myndigheten Sida samt som jurist och chef på Karolinska sjukhuset.

Webbinarier on-demand