Henrik Thernlund

Henrik Thernlund

Senior säkerhetsskyddsexpert och CEO, GovSec Sweden AB

Henrik Thernlund är senior säkerhetsrådgivare och säkerhetsskyddsexpert. Han är grundare och innehavare av GovSec Sweden AB. Henrik har en mycket lång och gedigen erfarenhet från att arbeta med säkerhet och säkerhetsskydd. Henrik är en av Sveriges mest erfarna säkerhetsskyddschefer med en stor och bred kunskap inom alla områden av säkerhetsskydd. Han har bl.a. varit säkerhetsskyddschef på Försvarets radioanstalt (FRA) och Fortifikationsverket (FORTV). Inom Försvarsmakten (FM) har han haft roller som Säkerhetstjänststrateg på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Divisionssäkerhetschef, Teknikdivisionen Försvarsmaktens logistik, Chef säkerhetsskyddet, Mellersta militärdistriktet m.m.

Webbinarier on-demand