Jack Ågren

Jack Ågren

Docent i straffrätt

Jack Ågren är docent och universitetslektor i straffrätt vid Juridicum, Stockholms universitet. Han disputerade år 2013 med avhandlingen Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning. Han är författare till ett flertal juridiska artiklar och remissyttranden och har undervisat i straffrätt vid flera universitet och högskolor. Han har varit ledamot i doktorandrådet, forskningsutskottet och institutionsstyrelsen vid Juridicum. Jack har också medverkat i press, radio och TV, och är medlem i Svenska Kriminalistföreningen.


Play

Fördelar och nackdelar med kronvittnen?

Riksdagen röstade nyligen om att utreda ett system med kronvittnen. Vad talar egentligen för eller emot att tillåta kronvittnen? Är det nu dags att även Sverige, likt andra stater, inför ett sådant system? Jack Ågren ringar in huvudargumenten och pekar på att det finns en hel del oklarheter som måste redas ut.

Slopad straffrabatt för unga myndiga

Regeringens utredning om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år innebär att även 18-åringar kan komma att dömas till livstids fängelse. Regeringen vill att den straff...

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta förberedelse som omfattar viss befattning med farliga hjälpme...

Underlåtenhet

I detta avsnitt går Jack Ågren igenom underlåtenhet i strafflagstiftningen. Som bekant innehåller strafflagstiftningen både förbud och påbud. Många brott är konstruerade som förbud med innebörd att...