Jack Ågren

Jack Ågren

Docent i straffrätt

Jack Ågren är docent och universitetslektor i straffrätt vid Juridicum, Stockholms universitet. Han disputerade år 2013 med avhandlingen Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning. Han är författare till ett flertal juridiska artiklar och remissyttranden och har undervisat i straffrätt vid flera universitet och högskolor. Han har varit ledamot i doktorandrådet, forskningsutskottet och institutionsstyrelsen vid Juridicum. Jack har också medverkat i press, radio och TV, och är medlem i Svenska Kriminalistföreningen.


Play

Tillfällig sinnesförvirring

Går det att utläsa en oskriven ansvarsfrihetsgrund gällande tillfällig sinnesförvirring eller finns det någon annan möjlighet att avgränsa det straffrättsliga ansvaret vid dessa situationer? Högsta...

Brottsbalkens preskriptionsregler

Det finns olika skäl bakom bestämmelserna om preskription. Generellt är det så att angelägenheten att bestraffa ett brott blir mindre ju äldre brottet är. Jack Ågren går igenom de två huvudformerna...

Fördelar och nackdelar med kronvittnen?

Riksdagen röstade nyligen om att utreda ett system med kronvittnen. Vad talar egentligen för eller emot att tillåta kronvittnen? Är det nu dags att även Sverige, likt andra stater, inför ett sådant system? Jack Ågren ringar in huvudargumenten och pekar på att det finns en hel del oklarheter som måste redas ut.