Jessica Östberg

Jessica Östberg

Docent och universitetslektor

Jessica Östberg är docent och universitetslektor i bolagsrätt vid Linköpings universitet. Avdelningsledare för bolags- och värdepappersavdelningen vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Jessica arbetade tidigare som advokat i omkring tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete i såväl aktiebolag som stiftelser och ideella föreningar.

Jessica disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon gjorde sin Post Doc vid University of Oxford 2017/18. Projektet rörde aktiebolagslagens vinstsyfte i relation till hållbart företagande.

Play